top of page

Minder regels, het moet simpeler en bouwen op boerenerven.
( Mogelijk wordt het realiseren van offgrid- betaalbare woonwijkjes op boerenerven van Wonen voor Iedereen nu wel een realiteit. Het zorgt ook voor een veiliger platteland en minder drugscriminaliteit. )


Mona Keijzer, beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil dat er een nationaal noodplan voor woningbouw komt en dat er geschrapt wordt in regelgeving. “Het is echt twee over twaalf.” Deze ferme woorden uitte de Volendamse BBB-politica in een debat in de Tweede Kamer in maart van dit jaar.


Keijzer (1968), dochter van een bouwvakker en afkomstig uit Volendam, een dorp met een hoge bouwvakkersdichtheid, is door BBB naar voren geschoven als minister van Wonen. Tussen 2017 en 2021 was ze namens het CDA staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Openlijke kritiek op het coronabeleid van het kabinet betekende haar ontslag.


Ze dook daarna op als commissaris bij het Volendamse bouwbedrijf HSB. In september vorig jaar sloot ze zich aan bij de partij van Caroline van der Plas. Daar liep ze zich warm voor een post in het nieuwe kabinet.


Keijzer liet zich de afgelopen maanden als nieuwbakken BBB-Tweede Kamerlid flink gelden in de debatten met minister Hugo de Jonge. Daarbij schamperde ze over “groots en meeslepende” pr-momenten van haar voormalig partijgenoot bij het ondertekenen van woondeals, waarbij de minister aan het “shinen” was, maar waarna De Jonge volgens haar niet voldoende grip had of er voldoende gebouwd werd. “Een pertinent onjuiste weergave”, kaatste De Jonge bits terug. 


Spanningsveld

In verschillende debatten bekende BBB met Keijzer steeds meer kleur op het gebied van woningbouw. De partij die in 2019 werd opgericht, profileerde zich in het begin vooral als partij voor de boeren.


Op woningbouwgebied was het profiel flets. Maar nadat de partij in 2021 een zetel in de Tweede Kamer won, werd de houding geprononceerder. De BBB was voor binnenstedelijk bouwen en faliekant tegen bouwen op het platteland, dat baanzekerheid van boeren en de productie van voedsel in het gedrang zou brengen, liet Van der Plas in een interview met Cobouw weten. In het verkiezingsprogramma van vorig jaar kwam dat standpunt afgezwakt terug: BBB wil dat “nieuwe woningen in het buitengebied geen belemmeringen kunnen vormen voor omliggende agrarische bedrijven, de milieu-eisen van de woningen in het buitengebied passen we daarop aan”.

Jongeren komen door de malaise in de Volkshuisvesting niet toe aan gezinsvorming, dat is voor mij als wannabe grootmoeder een punt van grote zorg”

Hoe BBB het spanningsveld tussen landbouw en buitenstedelijke woningbouw vorm gaat geven, kan de partij na de bordesscène later deze maand zelf bepalen.

Behalve een minister voor Wonen, levert de BBB ook een minister voor landbouw.


Woningbouw moet anders en simpeler, vindt Keijzer. ''Jongeren komen door de malaise in de Volkshuisvesting niet toe aan gezinsvorming, dat is als wannabe grootmoeder een punt van grote zorg”. Minder regels en meer vrijheid voor bouwers, maar boeren moeten daar geen last van krijgen, vindt de BBB.


Gestoord

De belangen van boeren en woningbouw botsen echter niet altijd. Boeren die stoppen hebben soms baat bij woningbouw. Daarom moet er volgens Keijzer ruimte komen voor het ombouwen van lege schuren naar woningen. Dat is tot haar afgrijzen vaak niet mogelijk. “Het is echt gestoord wat we aan het doen zijn met opstallen waar voldoende ruimte is, omdat het voormalige agrarische percelen zijn. Maar dan is het moeilijk, kan het niet, gaat het niet, wil men niet en volgen er eindeloze procedures.”

De fractie van de BBB is vóór betaalbare huren en ook vóór het reguleren van het middensegment, maar niet op de manier die Hugo de Jonge voor ogen heeft”

In de Kamer gaf ze een voorbeeld van een gepensioneerde tuinder die zijn oude kassen wil slopen om op hetzelfde terrein woningen voor lokale jongeren en ouderen te bouwen. Dat mag niet. Wat Keijzer betreft zou landelijke regie voor dit soort gevallen goed zijn, toonde ze zich een voorstander van de op handen zijnde regiewet die nog behandeld moet worden door de Tweede Kamer. Al vreest ze wel dat nieuwe woningen door die wet steeds kleiner worden. Woningen van dertig vierkante meter zag ze al voorbijkomen. “Dan bouw je hotelkamers.” 


Je moet oppassen dat je niet te veel kleine woningen bouwt, vindt de aanstaande minister. “Is dat uiteindelijk vooral een stedelijke bebouwing die je wenst, of ben je dan het getto van de toekomst aan het bouwen, waar straks alleen nog mensen een plek vinden die op geen enkele andere manier nog aan een toekomst toekomen? [...] Ik heb laatst een locatie gezien die alleen maar uit dit soort hotelkamers bestond en toen dacht ik: ja, mensen, is dit wat we willen?”


BoerBeleggerBeweging

Wat de BBB net als coalitiegenoot PVV zeker niet wil is windmolens op plekken waar ook woningbouw mogelijk is. Over de windmolenplannen in Zoetermeer verzucht ze: “Mensenkinderen, waar zijn we mee bezig? Je kunt hier 5.500 woningen realiseren.”


Keijzer was ook tegen de Wet betaalbare huur. Ze vreest dat verhuurders de woningen waaraan ze minder kunnen verdienen, massaal te koop aanbieden en dat er dan te weinig middenhuurwoningen overblijven.


De wet, die op 18 juni door de Eerste Kamer wordt behandeld, schendt volgens haar bovendien het eigendomsrecht, “dat is eigenlijk de moeder van de grondrechten”, vindt Keijzer. Ook de planbatenheffing schendt volgens haar het eigendomsrecht. Maar het voornemen om die in te voeren, staat wel in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie. Jan Paternotte (D66) bekritiseerde Keijzer in het debat over de Wet betaalbare huur meer de kant van de beleggers dan van de burgers te kiezen: “Wanneer is de BoerBurgerBeweging in heel veel opzichten een soort BoerBeleggerBeweging geworden?”


Keijzer wierp de kritiek van zich af: “De fractie van de BBB is vóór betaalbare huren en ook vóór het reguleren van het middensegment”, maar niet op de manier die Hugo de Jonge voor ogen heeft.


De beoogde minister hekelt niet alleen de Haagse bemoeizucht met middenhuur, ook de extra eisen op gebied van duurzaamheid en de fiscale maatregelen kunnen de katholieke politica niet bekoren. “Allerlei extra eisen op het gebied van duurzaamheid zijn prima en heel goed voor te stellen, maar ze komen bovenop alle eisen die er al zijn. Ze maken het bouwen duurder.” 


Kunnen er niet minder in plaats van meer regels komen?, vraagt ze zich af. “Volgens mij zijn er gewoon een heleboel regels waarmee je moet kappen. We hebben een wooncrisis en we moeten zorgen dat er maximale vrijheid is om te bouwen.” Zo zou je volgens haar het splitsen makkelijker kunnen maken. “We zouden bijvoorbeeld in een wet kunnen opnemen dat een woning gewoon gesplitst mag worden met een extra woning erbij mits de parkeernorm wordt gehaald. Dit kan gewoon in landelijke wetgeving worden opgenomen.”

Beoogd minister Keijzer weet wel wat er moet gebeuren. “Er moeten een heleboel heilige huisjes om om woningen te gaan realiseren.”


( Bron: Cobouw.nl / Marc Doodeman, 13 juni 2024)

Comments


bottom of page