top of page

Snelle oplossingen voor meer woningen en lagere woonlastenHet klinkt misschien te goed om waar te zijn, maar soms is dat gelukkig ook zo!

Deze oplossing biedt ook woonruimte aan daklozen, wist u dat een dakloze de samenleving gemiddeld € 40,000 euro per jaar kost. Geld dat ook heel anders besteedt kan worden.


Minder woningbouw

De woningmarkt verwachtingen zijn dat de woningbouw verder zal stagneren, en dit komt door gebrek aan locaties en ook door de stikstofproblematiek en netcongestie. Netcongestie is echt een groot probleem, en is niet zo snel opgelost.


Hogere woonlasten

Lees de artikelen in de media de laatste tijd en je ervaart gestegen gemeenteheffingen, stijging van de waterkosten - dit is pas het begin- en ook van gas en elektriciteit wordt verwacht dat deze blijven stijgen en het prijsplafond bestaat niet meer.


Kleinere woningen en lagere woonlasten

Nederland telt 3,3 miljoen eenpersoonshuishoudens, dat zijn veel woningen.

De belangstelling onder vooral eenpersoonshuishoudens om kleiner te wonen is erg groot.

Met het Wonen voor Iedereen onderzoek gaan wij o.a. onderzoeken en bepalen hoe groot die belangstelling echt is en in combinatie met de regionale expo's deze belangstelling ism gemeenten, woningbouwcorporaties, betaalbare woningaanbieders en locatie-eigenaren concretiseren naar wooninitiatieven.


Zelfvoorzienend wonen

Kleinere woningen kunnen zelfvoorzienend gebouwd worden (energie, kouder/warmte, riolering en water zijn reeds zelfvoorzienend te realiseren). Zelfvoorzienend bouwen (zoveel mogelijk biobased) heeft nauwelijks tot geen last van de stikstofproblematiek en al helemaal niet van netcongestie. 

Locaties zijn er voor kleinere woningen want kleine woningen worden in dit geval niet gebouwd maar geplaatst en dat kan op boerenerven en op grond dat lastig bouwrijp is te maken omdat er geen infrastructuur hoeft worden aangelegd. Ook zijn de woonlasten op deze manier goed te beheersen.


Lagere woonlasten

Van 8,4 miljoen woningen in Nederland, hebben er 4,8 miljoen een officieel erkend energielabel en daarvan hebben 48.8% een energielabel A of B en 25,3% een C label. 

25,9 % hebben dus een energielabel van D of hoger. Van 3,3 miljoen woningen is er alleen een indicatieve energielabel bekend is, maar deze is niet geldig bij verhuur of verkoop. 


Voor lagere woonlasten is gebleken dat het werk van energiecoaches en fixers en zeker in combinatie met renovatie woonlasten verlaagd kunnen worden.

TNO heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan ( klik hier).


FIXbrigade

Dankzij het goede werk van de sociale Fixbrigade, die inmiddels actief zijn in meerdere steden zijn veel woningen beter geïsoleerd en andere besparingsmethoden toegepast.

Er zijn echter nog heel veel inwoners die nog niet bereikt zijn en dus onnodig te hoge woonlasten blijven hebben.


Helaas heeft gemeente Amsterdam de samenwerking met de Fixbrigade beëindigd en via een aanbesteding de opdracht gegund aan niet sociale partij Utrecht. Daarmee dreigt Fixbrigade Amsterdam het onderspit te delven en is de noodzaak voor een financiering campagne acuter dan ooit. Binnenkort meer over deze campagne, we helpen de Fixbrigade Amsterdam hierbij.Comments


bottom of page