top of page

Eerste resultaten Wonen voor Iedereen onderzoek: veel gemeenten hebben nog geen klusdienst, en tiny houses & cpo worden populairder.

Zoals eerder gepubliceerd onderzoekt Wonen voor Iedereen sinds enige tijd een tiental thema's per gemeente en provincie. Uiteenlopend van het stimuleren van tiny houses en cpo, natuurbevordering en biodiversiteit, biobased bouwmaterialen, bewonersinitiatieven, betaalbaarwonen, wonen op boerenerven en de mate waarin de gemeente hun inwoners met een laag inkomen helpt schuldhulpverlening en uitvoering van energiebesparende maatregelen.


Geen eigen klusdienst

Het valt op dat veel gemeenten energiecoaches hebben maar geen eigen klusdienst zoals FIXbrigades, Energiebox en anderen. De inwoners dienen dus zelf een partij te vinden om de uitgebrachte adviezen uit te voeren.


Meer ruimte voor Tiny houses en CPO

Verder valt op dat gemeenten in hun woonvisies steeds vaker ruimte geven voor de komst van tiny houses en ook cpo stimuleren.


Wonen op boerenerven

Zoals al verwacht is wonen op boerenerven nog geen thema waar gemeenten zich mee bezighouden maar dat komt nog wel. Want we zullen de mogelijkheden en voordelen van "offgrid" wonen en het aanbod van betaalbare woningaanbieders actief promoten onder gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, media en het grote publiek.


Biobased materialen

Enkele gemeenten promoten onder hun inwoners en in hun woonvisie het gebruik van biobased bouwmaterialen.


Bewonersinitiatieven

De mate waarin gemeenten bewoners (buurt) initiatieven stimuleren en ondersteunen verschilt heel erg. Gemeente Geertruidenberg en Steenbergen hebben zelfs een eigen site voor buurtinitiatieven.


Alle resultaten van het Wonen voor Iedereen onderzoek worden gedeeld met onze vijf partners, en de conclusies met de media. Er zijn nog twee partnerpakketten beschikbaar.

Voor meer informatie david@ecolivingnederland.nlComments


bottom of page