top of page

Zes woonvarianten die vandaag al gerealiseerd kunnen worden.

Komt het kabinet eindelijk een beetje op stoom met een mooie woonsnoepwinkel en dan valt het over asielbeleid. Alsof asielzoekers de grootste veroorzakers zijn van de problemen in Nederland. En met een beetje pech wordt het hele volkshuisvestingsbeleid controversieel verklaard, waardoor er nog maar weinig wordt gedaan totdat de volgende Minister van Volkshuisvesting eindelijk goed is ingewerkt.

Minister Hugo de Jonge, of eigenlijk de Rijksoverheid, had zich voorgenomen dat er voor 2030 maar liefst 290.000 nieuwe woningen voor senioren moeten komen.


DOORSTROMING


Zoveel nieuwe seniorenwoningen zou een enorme doorstroming betekenen, want senioren staan niet op een starterswachtlijst. Ze wonen al! Senioren zouden dus, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, nadrukkelijk de kans krijgen door te stromen naar comfortwoningen om zo huizen vrij te maken voor de nieuwe generatie. Met de nieuwbouw zou er ook ruimte komen voor heel veel nieuwe woonvarianten. Denk aan wederkerig wonen in een woongemeenschap, clusters seniorenchalets, cirkelgroepen van flexwoningen in de omgeving van een zorgaanbieder, clusters comfortwoningen met alle gemakken van domotica, welzijnscommunicatie, dienstverlening en e-health-communicatie, knarrenhoven en erfdelersprojecten


VERSNEL DE BOUWSTROOM DOOR DEZE BETER IN TE RICHTEN

Nu zou de overheid zich beter kunnen richten op zes woonvarianten, die zelfs binnen het huidige beleid heel snel gerealiseerd kunnen worden. Al vaker heb ik bepleit dat de overheid meer regie zou moeten nemen in het herinrichten van boerenerven die vrijkomen van hun agrarische bestemming. Hoe mooi deze ook verbouwd kunnen worden door de rijkeren in onze samenleving, het kan in tijden van woningnood beter door oplossingen te stimuleren in de sfeer van meervoudige en wederkerige bewoning.

Probleem waar alle initiatieven op stuklopen is dat de noodzakelijke procedures al snel 8 jaar in beslag nemen. Dus de best haalbare oplossing is steevast dat een rijkere de boerengebouwen opkoopt en verbouwd tot een prachtig buiten. Mooi voor het oog, maar het draagt niet echt bij aan doorstroming en het verkleinen van het woningtekort.


KIES VOOR SNELLE TIJDELIJKE OPLOSSINGEN

Met een beetje regie speuren de opstellers van regionale woonvisies naar locaties (zeker niet alleen boerenerven!), waar met ontheffing snel ruime flexwoningen gebouwd kunnen worden. Alle zes genoemde woonvarianten kunnen binnen een jaar gerealiseerd worden. Ontheffing van het bestemmingsplan is voor een periode van 15 jaar mogelijk door een vergunning met afwijking te verlenen. Veel mensen kunnen dan voor een periode van 15 jaar doorstromen naar een door hen gewenste woonvorm. Tegelijk kan de tijd benut worden om een definitieve invulling te vinden voor de gekozen locaties. Niet erg als dat 8 jaar moet duren, want ondertussen draagt de tijdelijke oplossing flink bij aan doorstroming en verkleining van het woningtekort.


Voorbeeld Stichting Noabershof Riessen


SNELLERE REGIE

Opstellers van de regionale woonvisies zouden ook een fors budget moeten krijgen voor de snelle aankoop van geschikte locaties. CPO is in deze fase van omvorming van locaties namelijk niet een werkend wapen. Mogelijk wel voor de volgende stap tussen nu en 15 jaar. Ook is het belangrijk om de wachtlijsten voor de beoogde doorstroming te bundelen en zichtbaar te maken per regio. Op dit moment staan er bijvoorbeeld bij Erfdelen 3000 mensen op een lijst van belangstellenden, bij Knarrenhoven zijn dat er zelfs 30.000. Bij de LVGO is geen centrale lijst van belangstellenden en Woongroep.net is een informele vorm van matching. Op Facebook zijn grote groepen van belangstellenden voor gemeenschappelijk wonen en tiny houses.


FRUSTREREND

Voor zoekenden is de versnippering en vooral het eindeloze wachten op een geslaagd project uiterst frustrerend. Bij projecten van de LVGO is ook frustrerend dat senioren boven de 65 jaar niet meer op de wachtlijst geplaatst worden. Een alternatieve wachtlijst voor andere projecten wederkerig wonen is er niet. Verder is bekend dat veel initiatiefnemers voor een project wederkerig wonen al overleden zijn voordat de doorlooptijd van een formele ontwikkelperiode van zo ongeveer 8 jaar om is. In plaats van zo’n afwerende regie zouden mensen die willen doorstromen naar een tijdelijke locatie beter aangemoedigd kunnen worden met een doorstroompremie.


( Bron: Kleiner Wonen Magazine= Blog Wim. G. Kromwijk)0 views0 comments
bottom of page