top of page

Actieagenda van AEDES: Goed wonen voor iedereen

Nederland heeft een wooncrisis. Er ligt een flinke opgave om iedereen goed te laten wonen. Op initiatief van Aedes-voorzitter Martin van Rijn hebben 34 organisaties de Actieagenda Wonen opgesteld. Volgens de ondertekenaars zijn hun ambities haalbaar. Mits de politiek en een nieuw kabinet erin meegaan. Lees ook de korte reactie van 6 ondertekenaars.

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Dat is het uitgangspunt van de Actieagenda. Om verschillende redenen is er in Nederland een groot woningtekort ontstaan. Bovendien dreigen wijken en buurten in Nederland achteruit te gaan, staat de leefbaarheid onder druk, krijgen kwetsbare bewoners niet altijd de zorg die ze nodig hebben en ligt er de opgave om te verduurzamen.Hoge urgentie Veel mensen ervaren dagelijks de gevolgen van het deels kwalitatieve en deels kwantitatieve woningtekort. De urgentie van de Actieagenda is dan ook hoog. De agenda kijkt vooruit en is bedoeld om de uitdagingen aan te pakken. Een goed functionerende woningmarkt is van groot belang voor de Nederlandse economie. En een goed woonklimaat is cruciaal voor het welzijn van iedereen.


‘Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen’

De 34 organisaties die de Actieagenda samen hebben opgesteld zijn allemaal actief in de brede werkvelden van wonen, bouwen, zorg en ondersteuning, energie en verduurzaming. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de toekomst van het wonen in Nederland en zijn doordrongen van de noodzaak om aan de slag te gaan en resultaten te bereiken. De ambities zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden.


Een miljoen woningen erbij in 10 jaar Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. Door de grote schaarste stegen de prijzen in grote delen van het land sterk. Dat geldt voor huur- en koopwoningen. Wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Zonder rigoureus ingrijpen wordt het alleen maar erger.


Er zijn maatregelen genomen om prijzen te beteugelen, maar regulering werkt slechts beperkt en tijdelijk en ontmoedigt investeerders. De sleutel ligt in meer aanbod. Daarvoor moet de woningbouwproductie in alle prijssegmenten worden verhoogd om weer naar gezonde regionale woningmarkten te groeien. Daarvoor is nodig dat alle overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zich gezamenlijk inzetten.


Een betaalbaar huis voor iedereen Veel huishoudens in verschillende inkomenscategorieën kunnen moeilijk een woning vinden die bij hun budget past. Voor een goed functionerende woningmarkt is toegang voor starters en doorstroming cruciaal.


Voor het gehele artikel, klik hier

3 views0 comments

Comments


bottom of page