top of page

Er komen steeds meer initiatieven die daadwerkelijk energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Updated: Jun 11
Veel gemeenten hebben nog geen klusdienst voor inwoners met een laag inkomen.

Maar gelukkig zijn er wel steeds meer initiatieven die daadwerkelijk energiebesparende maatregelen uitvoeren in plaats van alleen een advies.


De bekende klusdiensten voor gratis energiebesparende maatregelen is o.a. FIXbrigade Nederland, Energiebox, Energiewending en veel lokale initiatieven. In de praktijk blijkt ook dat woningbouwcorporaties zwaar hebben bezuinigd op hun onderhoudsdiensten, waardoor steeds vaker de gemeente de gratis energiebesparende diensten financieel mogelijk moet maken, iets wat ook helaas niet altijd gemakkelijk is.


FIXbrigade Amsterdam

Wij hebben getracht FIXbrigade Amsterdam te helpen met het werven van fondsen, toen zij de aanbesteding van de gemeente Amsterdam hadden verloren.

Maar dat was niet makkelijk want het grote publiek had wel veel waardering voor de FIXbrigade maar het ging om veel benodigd geld op jaarbasis. Het bedrijfsleven was ook benaderd maar zij vonden het een verantwoordelijkheid van de gemeente. Helaas zijn twee aanvullende activiteiten op de kernactiviteit van FIXbrigade Amsterdam niet omarmt, wat jammer was want daarvoor waren bij fondsen middelen beschikbaar.

Kansen voor West blijkt eventueel nog uitkomst te bieden, dus hopelijk blijven ze bestaan.


Het bedrijfsleven

We hebben zes manieren gedeeld met het bedrijfsleven hoe ze kunnen bijdragen aan de financiering van deze waardevolle initiatieven zonder dat het hun veel geld kost.


  • Een 'sociale' marktplaats. Een platform waar bedrijven, zzp'ers producten en diensten kunnen aanbieden waarvan een groot deel van de opbrengsten de initiatieven mogelijk maakt. De initiatieven werken actief mee aan de promotie en succes van de 'sociale' marktplaats.

  • Een kleine bijdrage van € 1 of € 2 per werknemer per maand. HRM afdelingen kunnen medewerkers de gelegenheid bieden een klein bedrag van hun salaris in te houden voor de initiatieven. Dit kan in de praktijk erg veel geld opleveren, en heel veel mee mogelijk worden gemaakt.

  • Bedrijven kunnen het straatpakket afnemen. In samenwerking met hun netwerk, medewerkers worden dan fondsen geworven, inclusief de eerder genoemde. De inwoners van de stad worden actief betrokken, en de initiatieven om gezamenlijk de straat te kiezen die wordt aangepakt!

  • Social impact bond. Bedrijven kunnen financieel bijdragen aan de initiatieven en als de impactdoelen zijn bereikt, betaald de overheid de bedrijven terug. Social Impact Bonds zijn nog relatief nieuw maar hebben zich wel al bewezen.

  • Het organiseren van een fondsenwervende campagne ten bate van het initiatief. Het bedrijf stimuleert hun netwerk en medewerkers om een fondsenwervende actie te organiseren. Deze acties worden getoond op een campagnesite dat weer met het grote publiek wordt gedeeld.

  • Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een fondsenwervende campagne van een initiatief te delen in hun netwerk dat kan dan met actieve ondersteuning of niet.


Ondernemers voor Amsterdam

Omdat we maar kort de FIXbrigade hebben mogen ondersteunen, en we geloven in een succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven werken we wel verder aan het realiseren van een platform om de financiering van sociale initiatieven mogelijk te maken.


Ondernemers voor Amsterdam zal binnenkort worden gelanceerd. We hopen dat dit platform dan ook in andere steden een vervolg krijgt.


Lokale energiebesparende initiatieven

HIER heeft tien Inspirerende voorbeelden van lokale energiebesparende initiatieven, gelukkig komen er steeds meer lokale initiatieven bij.Klik hier voor de HIER publicatie over tien ervaringsverhalen van over samen energie besparen.


Wijk van Morgen

Met onze Wijk van Morgen activiteiten ondersteunen en werken we ook graag samen met lokale energiebesparende initiatieven of helpen mee een lokaal initiatief te realiseren want de behoefte is erg groot en de impact enorm.

Wijk van Morgen is een brede aanpak van de wijk van armoedebestrijding, delen van auto's, boodschappen etc, schoonmaakacties en meer.

Comments


bottom of page