top of page

Fix jouw wijk actie in Amsterdam een succes.

Tijdens NLdoet hebben we ten bate van de fondsenwervende campagne voor FIXbrigade Amsterdam een fix jouw wijk georganiseerd.

Na een actie onder de inwoners van Amsterdam om een straat te nomineren voor Fix jouw wijk werd de Albardagracht in Amsterdam Nieuw West gekozen.


Ondertussen had ook het Maascollege gereageerd op het verzoek om ondersteuning van leerlingen.


Na de keuze voor de Albardagracht contact gezocht met het buurthuis De Brug die heel enthousiast reageerde en hun buurthuis beschikbaar stelde voor ontvangst van buurtbewoners voor de formulerienbrigade, spelletjes en koffie en thee.


Vervolgens een flyer verspreidt in de buurt met aankondiging van de fix jouw wijk acties en oproep om indien interesse mee te doen met het schoonmaken en verbeteren van hun straat.


Met de inzet van de leerlingen van het Maascollege hebben we veel afval opgeruimd wat zich jaren had verzameld in de heggen en groen langs de gracht. Ook zijn er kleine reparaties uitgevoerd.


FIx jouw wijk 2.0 - Wijk van Morgen


Naar aanleiding van deze fix jouw wijk gaan we onze aanpak iets anders aanpakken namelijk:

  • we starten veel eerder met de actie onder inwoners om een straat te nomineren, wederom in samenwerking met lokale media wat goed heeft gewerkt.

  • er wordt een samenwerking gezocht met een lokale klusdienst voor inwoners met een laag inkomen, school, lokale verenigingen en een buurthuis.

  • tevens een samenwerking met een lokale doe het zelf onderneming zoals Gamma, Praxis, Hornbach of BMN.

  • er wordt financiering geregeld via diverse fondsen en lokale bedrijfsleven voor de vereiste coördinatie, materialen, reparaties en verzorging van de vrijwilligers.

  • er wordt naast een flyer ook een vragenlijst verspreidt onder 300 huishoudens in omgeving van de gekozen straat om hun behoefte aan reparaties, correspondentie en eventuele andere sociale vraagstukken te inventariseren en de oplossing voor te bereiden. Ook worden tips gedeeld voor leuke buurtacties en bijverdiensten zoals nextdoor, snappcar, buurtdiners, samen inkopen, maatjes en meer.

  • Op de dag van de activiteiten gaan de teams aan de slag en maken de straat en vaak straten weer mooi, verzorgd en schoon en voeren reparaties uit.

  • Na afloop wordt er geëvalueerd en blijft er contact met de buurt om ervoor te zorgen dat de behoefte van de inwoners worden vervuld in samenwerking met gemeente of andere organisaties.


Binnenkort starten we weer met een Wijk van Morgen actie.


Voor meer informatie neem gerust contact op.
9 views0 comments

Kommentare


bottom of page