top of page

Interessante publicaties over woningmarkt Noord-Brabant.

Zo vlak voor de feestdagen wil ik jullie graag nog even attenderen op enkele recent verschenen digitale publicaties en (terug te kijken) webinars met dank aan Niek Bargeman- senior adviseur "bevolking en wonen" provincie Noord-Brabant.


 
·  Brabantse Week van het Wonen – een terugblik 


Deze week verscheen het fraaie digitaal magazine van de 4e editie van onze Brabantse Week van het Wonen, die we onder de noemer ‘Tempo maken, met oog voor kwaliteit’ van 20 t/m 24 november jl. hebben georganiseerd. In het magazine kun je alle activiteiten overzichtelijk terugvinden. Naast korte verslagen en beelden is er ook steeds de mogelijkheid om onderdelen terug te kijken. Zoals bijv. het webinar over de ‘Bevolkingsontwikkelingen en de woningmarkt in Brabant’ (21 nov.), met ook veel aandacht voor onze nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose. Het magazine kan uiteraard ook voor jullie collega’s of tal van mensen uit jullie netwerk interessant zijn, dus schroom niet de informatie breed te delen.
·  Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2023


In 2023 heeft de Provincie Noord-Brabant haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. De prognose is in november vastgesteld en gepubliceerd op de provinciale website. Op deze fraai vormgegeven website zijn aan de hand van 10 thema's de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Bij elk thema tref je – in 'woord, beeld en getal' – de nodige informatie aan. Ook zijn tal van prognose-uitkomsten te downloaden.
·  Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant en Monitor bevolking en wonen


Hoe staat de woningmarkt ervoor in onze provincie en hoe ontwikkelt de bevolking zich? Bekijk het in het mooi vormgegeven digitaal ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant' op onze provinciale website. In deze webpublicatie zijn de meest actuele (kwartaal)gegevens uit onze ‘Monitor bevolking en wonen’ in 10 beelden samengevat. De webpublicatie biedt een snelle, actuele blik op de bevolkingsontwikkelingen, het aantal in aanbouw genomen woningen, de groei van de woningvoorraad, het planaanbod voor woningbouw en tal van andere wetenswaardigheden over de stand van de woningmarkt in Brabant. En ieder kwartaal een update met de laatste stand van zaken.2 views0 comments

Commentaires


bottom of page