top of page

Onze 'offgrid bouwen' inzending aan de platform31 discussiedagen.Tijdens de tiende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting delen bevlogen strategen, ervaringsdeskundigen en experts in woonbeleid hun ideeën en oplossingen voor het versneld en beter aanpakken van urgente woonvraagstukken.


Zij gaan daarover met elkaar in gesprek tijdens een tweedaagse bijeenkomst in oktober 2024. Met als doel: te leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen te verkennen van wat wenselijk en mogelijk is. Centraal thema van deze editie: sociaal wonen in onzekere tijden.


Deelnemers aan deze tweedaagse bijeenkomst zetten voorafgaand daaraan hun analyse, visie of idee over een van de genoemde thema’s uiteen in de vorm van een paper, video/vlog (in mp4-format) of podcast (mp3) en leveren die bij Platform31 aan. Deelnemers geven bij hun aanmelding aan welke vorm voor de inzending hun voorkeur heeft. Daarna zendt de organisatie de richtlijnen daarvoor toe. In de sessies tijdens de discussiedagen staan steeds enkele samenhangende inzendingen ter discussie.


We houden u op onze website, linkedin en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.


Comments


bottom of page