top of page

Ouderen stimuleren om door te stromen naar een geschiktere woning is een goed idee!
Een derde van de jongeren vindt het de ‘morele plicht’ van ouderen om hun gezinswoning te koop te zetten en te verhuizen naar een seniorenwoning, zodra hun leefsituatie dat toelaat. Onder jongeren pleit zelfs iets meer dan 30 procent voor zulke doorstroming om de vastgelopen woningmarkt op gang te helpen. Ouderen zelf zijn er minder happig op.

Dat blijkt uit onderzoek van DIT, het journalistieke platform van de EO, via een representatieve steekproef onder 1564 Nederlanders over de woningnood. Wie alleen woont in een gezinswoning, wordt door 12,7 procent van de respondenten als ‘asociaal’ gezien. Onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar is dat percentage hoger: 22 procent noemt de alleenstaanden in gezinswoningen ‘asociaal’. Opvallend: er zijn bijna evenveel huizenbezitters die graag groter willen wonen (3,6 procent) als mensen die hun grote huis juist willen verruilen voor een kleinere woning (3,4 procent). Onder 65-plussers ziet 16 procent het als hun morele plicht om plaats te maken voor gezinnen. Dat de woningtekorten voor problemen zorgen, is duidelijk. Ruim 22 procent van de Nederlanders zegt ongewild vast te zitten in de hun huidige woonsituatie. Jongeren vaker dan 65-plussers: 34,9 procent tegen16,1 procent. In totaal woont 5,7 procent van de ondervraagden met iemand in een huis met wie ze liever geen adres willen delen. Dan gaat het om huisgenoten, of zelfs mensen die noodgedwongen in een relatie blijven. Bijna een op de tien mensen tussen de 18 en 30 jaar verbreekt zijn relatie niet uit angst om geen andere woning kunnen vinden nadat ze vertrekken bij hun partner.

Meer sympathie voor kraken Volgens de onderzoekers lijkt kraken aan sympathie te winnen. Sinds 2010 staat het verbod op kraken in het wetboek van strafrecht, maar inmiddels voelt ruim achttien procent van de Nederlanders er veel voor om dat artikel te schrappen. Een ruime helft (56 procent) is daarop tegen. Jongeren staan positiever tegenover kraken - 30,2 procent wil dat het weer wordt toegestaan - dan ouderen. Slechts 10,6 procent is dat verbod liever kwijt dan rijk. Stimuleren doorstroming

Het is natuurlijk erg makkelijk om te zeggen dat ouderen plaats moeten maken voor gezinnen. Maar actieve ouderen zitten niet wachten op een seniorenwoning, zij hebben recht op een hoge kwaliteit van leven, ze hebben er hard voor gewerkt. Ook worden ouderen juist gestimuleerd door de overheid om langer zelfstandig te wonen. Dus het bieden van goede alternatieven is zeer noodzakelijk.


Er moet een aantrekkelijk alternatief voor hen zijn, en het moet ook financieel aantrekkelijk voor hun gemaakt worden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat veel ouderen wel willen verhuizen maar er geen alternatieven voor ze zijn. Een alternatief zou kunnen zijn gelijkvloerse woningen die levensloopbestendig zijn, dus makkelijk te herindelen en aan te passen aan de wensen van de bewoners.


We hebben het eerder gehad over de 'woonwijkjes' op boerenerven die zouden onder andere zeer geschikt zijn voor de gevraagde doorstroming. Want de zorg wordt dan ook gezamenlijk geregeld, naast andere voordelen.


Platform 31.nl schenkt ook regelmatig aandacht aan deze vraagstukken. Lees hier hun artikel.


( Bron: artikel gedeeltelijk afkomstig van De Gelderlander, 12 oktober door Marlies van Leeuwen.)

4 views0 comments

Comments


bottom of page