top of page

Utrecht zet zich echt in voor woningen voor minderbedeelde inwoners.

In de strijd om de woningtekorten voor kwetsbare inwoners het hoofd te bieden, trekt Utrecht ‘alle registers open’. De stad is van plan zelf panden aan te kopen in wijken met een laag aandeel sociale huur. Ook worden dit jaar 5 tot 10 procent meer sociale woningen dan normaal toegewezen aan mensen in de maatschappelijke opvang, voormalig cliënten van de jeugdzorg en statushouders.


Veel Utrechters in een kwetsbare positie wachten op een woning. Die wachttijden lopen alsmaar op, waarmee het probleem alleen maar groter wordt. Sommige mensen slapen zelfs op straat. ,,Het is dan ook tijd voor onorthodoxe maatregelen,’’ zei GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg donderdag tijdens een raadsdebat over het nijpende woningtekort voor deze kwetsbare doelgroep. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen uit de maatschappelijke opvang, ex-gevangenen, statushouders en voormalig cliënten van de jeugdzorg.


Niet elke gemeente heeft de gelegenheid voor een dergelijke oplossing en veel gemeenten proberen op creatieve wijze de urgente woningnood binnen hun mogelijkheden aan te pakken. Deze activiteiten worden onderzocht in het Wonen voor Iedereen onderzoek.

Deze resultaten worden per provincie stapsgewijs gedeeld.


Meest opvallende maatregel die Utrecht wil gaan nemen is het aankopen van (grotere) panden, liefst in wijken en buurten met een laag aandeel sociale huur. Volgens initiatiefnemer Zwanenberg is dit nodig omdat opvang en tijdelijke huisvesting duurder is dan structurele huisvesting. ,,Het aankopen van vastgoed kan ook op de kortst mogelijke termijn zorgen voor structureel meer betaalbare woningen.’’ Het is volgens hem ‘echt iets waar we lokaal mee aan de bak moeten’, omdat ook de doorstroming uit de maatschappelijke opvang vastloopt.


Betaalbaar wonen is absoluut mogelijk


Comments


bottom of page