top of page

Waarom het vinden van locaties voor betaalbare woningen zo moeilijk is.Vandaag was weer een bericht te lezen dat er 38 nieuwe flexwoningen opgeslagen staan op een oud bedrijventerrein in het Westland.

De woningen waren aangekocht door de gemeente voor enkele miljoenen, omdat men dacht wel geschikte grond ervoor te vinden. Nu drie jaar later staan de woningen waar veel mensen heel blij mee zouden zijn dus opgeslagen. Er waren teveel bezwaren gemaakt tegen de voorgenomen bouwlocaties door buurtbewoners. Bezwaren waar de gemeente gehoor aan heeft gegeven.

De betreffende gemeente hoopt nu wel geschikte grond te hebben gevonden. Dus zelfs voor gemeenten met eigen grond hebben moeite om betaalbaar wonen mogelijk te maken.


Bezwaar buurtbewoners

Dat brengt ons direct bij een oorzaak waarom betaalbare grond moeilijk te krijgen is of lang duurt, een bestaande buurtbewoner kan indien gewenst het proces met jaren vertragen.


Bouwgrond is duur

Doordat woningbouwcorporaties niet langer grond mochten aankopen, als ze deze niet in de komende 5 jaar zouden bebouwen hebben woningbouwcorporaties te samen helemaal niet veel eigen grond. Dus zijn ze aangewezen op de gemeente, en gemeente willen hun verlies op grond nog niet nemen, verlies wat een keer genomen moet worden omdat grondprijs over het algemeen gedaald is. En private grondeigenaren zijn helemaal te duur voor woningbouwcorporaties.

Dit zijn zeker obstakels voor het plan om 900,000 w!oningen te realiseren, hetgeen Hugo de Jonge met zijn gesloten woondeals graag zou wensen. Maar in die deals is dus te weinig rekening gehouden met beschikbare grond.


Bestemmingsplannen wijzigen is mogelijk

Als je historisch kijkt naar waar nieuwe woningen zijn gerealiseerd, dan besef je dat voormalige agrarische grond aangrenzend aan de bebouwde kom toch bebouwd gaat worden. Dit is in heel veel gemeenten gebeurd. Ook wordt daar volop op gespeculeerd door beleggers die bestaande boerderijen reeds hebben aangekocht en de grond terug verpachten aan de boer. Dat maakt die grond uiteindelijk ook nog duur, maar met een redelijke prijs zijn beleggers zeker ook tevreden.


Een bestemmingsplan wijzigen is mogelijk, en dankzij de kruimelregeling zou dat ook snel en goedkoper kunnen. Ook moet een bestemmingsplan na elke 10 jaar worden herzien. Een wijziging van agrarisch naar woningbestemming is mogelijk indien gemeente akkoord gaat met de plannen.


Kruimelregeling


De belangrijkste kruimelgevallen nader uitgelegd

Kruimelafwijking onderdeel 1: bijbehorende bouwwerken

Met deze kruimelafwijking kan een vergunning worden verleend voor de uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel een ander bouwwerk met een dak. De uitbreiding van een bestaand gebouw kan met deze kruimelafwijking ook buiten het bouwvlak plaatsvinden. Buiten de bebouwde kom geldt een oppervlaktebeperking voor de uitbreiding (150 m2). Van belang is ook dat de uitbreiding geen betrekking hoeft te hebben op een bestaand gebouw.


Kruimelafwijking onderdeel 9: strijdig gebruik

De transformatie van bijvoorbeeld een (leegstaand) kantoorpand naar studentenwoningen kan mogelijk gemaakt worden met art. 4 onderdeel 9 van de kruimellijst. Sinds de wetswijziging van 2014 mag namelijk bij de kruimel het aantal woningen toenemen en ook het aansluitend terrein worden gebruikt voor de nieuwe functie.


Kruimelafwijking onderdeel 11: restcategorie

Indien kruimel 1 t/m 10 niet van toepassing zijn, dat is er nog kruimel 11. Deze kruimel is een restcategorie. In de wetsgeschiedenis wordt als voorbeeld genoemd: het tijdelijk plaatsen van een (nood)gebouw voor een tijdelijke winkel op gronden met een agrarische bestemming. De termijn waarvoor de vergunning kan worden verleend voor dit strijdige gebruik is maximaal 10 jaar en de termijn begint te lopen met de verlening van de eerste vergunning.


Voor meer informatie over de kruimelregeling klik hier:


Wij blijven bij onze eerder genoemde oplossingen voor betaalbaar wonen. Zie post " Wonen belangrijkste thema van de verkiezingen"


1 view0 comments

Comments


bottom of page