top of page

Welke organisaties houden de woningmarkt eigenlijk in de gaten?


Een google zoekopdracht " betaalbare woningmarkt onderzoek " levert al snel resultaten op, maar praktisch alle vermeldingen zijn van organisaties die hun onderzoeksresultaten niet delen, maar het voorbehouden aan klanten en voor eigen projecten. Wat natuurlijk geen probleem is, maar waar kan het grote publiek dan wel zien waar er wordt gebouwd en voor welke koop- of huurprijs. Er zijn enige organisaties die daar goed inzicht in bieden of kunnen bieden.


Ministerie van Volkshuisvesting


Nationale Bouw en Woonagenda


Woondeals


Algemene rekenkamer

De algemene rekenkamer kan met hun speciale bevoegdheid om onder andere interne bronnen van het ministerie van Volkshuisvesting te kunnen inzien en beoordelen.

Daarnaast hebben zij inzicht in aanvragen en afwijzingen van overheidsprogramma's zoals de Woningbouw impuls. Ze komen met zeer goed onderbouwde onderzoeksrapporten.


Aedes

Het Aedes-datacentrum is een online benchmarktool met informatie over de sociale huursector. Je vindt er gegevens over bijvoorbeeld leefbaarheid, duurzaamheid, het aantal sociale huurwoningen en de bedrijfsvoering van corporaties.

Maar alleen toegankelijk voor woningbouwcorporaties, dus niet voor het grote publiek.


Follow the Money

Dossier " Nieuwe Woningcrisis"

Sinds 2016 daalde het aantal geschikte woningen voor doorsnee huishoudens in heel Nederland met ruim een kwart, van 2,4 miljoen naar 1,7 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws. Met medewerking van woningmarkt onderzoekers Willem Boterman en Wouter van Gent van de UvA en Hans Koster van de VU.


I&O Research

I&O kan met al hun onderzoeksmethodieken van focusgroepen, dataverzameling, deskresearch en stakeholderinterviews elke gemeente en woningbouwcorporatie goed helpen met het afstemmen van het te realiseren woningaanbod in hun gemeente.

Data wordt echter niet gedeeld met het grote publiek, maar ze bezitten wel heel veel data.


STEC groep

Nederland heeft veel ambities die ruimte vragen, maar ruimte is schaars. Hoe maak je dan de juiste keuzes? Stec Groep helpt gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij deze keuzes. Onder andere met de diverse instrumenten die beschikbaar zijn om bij te dragen aan een betaalbare woningvoorraad.

Betaalbaar wonen is een van hun expertises, zij publiceren interessante whitepapers.


Planbureau voor de leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat.


De meeste wetenschappelijke bureaus van politieke partijen doen ook onderzoek naar onder andere de woningmarkt, en die data gebruiken zij voor de onderbouwing van hun verkiezingsprogramma's maar zijn niet toegankelijk voor het grote publiek.

Zo zijn er nog wel meer organisaties die kunnen adviseren en kwesties kunnen onderzoeken maar de data daarvan is ook niet toegankelijk voor het grote publiek.


De aanleiding van dit artikel en onderzoekstijd was ook om de doelstelling van het Wonen voor Iedereen onderzoek nauwkeuriger te bepalen.


Het Wonen voor Iedereen onderzoek gaat de betaalbaar wonen markt gerichter onderzoeken en ook op de rol en bijdrage van de inwoners.

Het onderzoek is vooral gericht op alle gemeenten, woningbouwcorporaties en locatie eigenaren.

Ook wordt onderzocht welke eisen de gemeente stelt aan de waardering van de beschikbare gronden in welke mate off grid wonen mogelijk wordt gemaakt en wooninitiatieven worden gestimuleerd.


8 views0 comments

Comments


bottom of page