top of page

Wijk van Morgen teams voor lagere woonlasten


Wonen voor Iedereen ondersteunt gemeenten en woningbouwcorporaties met de Wijk van Morgen teams. Alle gemeenten en woningbouwcorporaties informeren hun inwoners en klanten actief over manieren om energie te besparen en woonlasten te verlagen.


Maar in de praktijk wordt daarmee lang niet iedereen actief bereikt. De inwoners die er al mee bezig zijn gaan aan de slag, maar heel veel inwoners hebben andere prioriteiten en aandachtspunten.


Begin 2000 waren Ecoteams actief in Nederland, Ecoteams was een initiatief van Global Action Plan een zweedse organisatie. In die tijd waren wij werkzaam bij Nuon ( Nu Vattenfal) en hebben samengewerkt met Ecoteams om groene energie te promoten en kennis te delen over de fascinerende wereld van groene energie.


Ecoteams wisten ook toen, net als nu de bewuste duurzame consument te bereiken. Maar het was een hele leuke en interactieve manier om bewoners te informeren en te mobiliseren.

Aan de hand van die ervaringen hebben wij de Wijk van Morgen teams bedacht.


Wijk van Morgen teams gaan de wijken in en meten de kosten van de huishoudelijke lasten en bekijken directe winstpunten, en ook wordt er samengewerkt met lokale ondernemers.

Wijk van Morgen teams bezoeken driemaal de wijk en vervolgens wordt drie maanden na het laatste bezoek opnieuw een bezoek gebracht om te beoordelen hoeveel resultaat in woonlasten verlaging er echt is geboekt.


Woonlasten bestaan uit meer dan alleen gas, water en licht, ook wordt er gekeken naar autogebruik, telefoonkosten en zorgkosten. Vandaag is er veel voordeel te halen door te delen en zaken lokaal te regelen.


Voor meer informatie over de Wijk van Morgen teams, klikt u hier.

bottom of page