top of page

Wonen van Iedereen gaat samenwerken met Klein Wonen Magazine.

Wij gaan samenwerken met Klein Wonen Magazine (KWM) om betaalbaar klein en compact wonen in Nederland te stimuleren bij provincies, gemeenten en woningcorporaties.


Zo gaat Klein Wonen Magazine onze onderzoeksresultaten publiceren op haar website en wordt er gezamenlijk een speciale uitgave uitgebracht met het complete onderzoeksrapport en zichzelf presenterende betaalbare woningaanbieders.

Deze wordt verstuurd naar onder meer overheden en wooncorporaties. Particulieren kunnen deze special gratis downloaden.


MISSIE

Naast het brengen van inspirerende verhalen over allerlei vormen van klein en compact wonen heeft Klein Wonen Magazine de missie om deze woonvormen meer bekendheid en een beter imago te geven.

De activiteiten van Wonen voor Iedereen sluiten hier uitstekend op aan. Deze organisatie informeert belangstellenden en gemeenten over betaalbaar en ook zelfvoorzienend wonen. Hiermee wil zij gemeenten aanzetten meer locaties en woningen te realiseren voor de enorme grote groep mensen, die een woning wenst maar momenteel niet kan krijgen.


Ook promoten wij betaalbare woningaanbieders en off-grid en slimme bouwtechnieken en organiseren weregionale workshops en expo’s.


ONDERZOEK

Het Wonen voor Iedereen-onderzoek inventariseert de betaalbaar wonen-inspanningen van gemeenten en woningbouwcorporaties in Nederland. Tevens onderzoekt zij alle particuliere en/of collectieve wooninitiatieven en meer.  Op basis van haar ervaring met regionale campagnes voor onder andere financiering van sociale ondernemers, weet zij dat een regionale benadering en een stapsgewijze aanpak de beste resultaten oplevert. Het onderzoek start in Noord-Brabant met een analyse van de gemeenten en woningbouwcorporaties. Gevolgd door Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid Holland, Zeeland en Utrecht.


SPECIALE UITGAVE KLEIN WONEN MAGAZINE

Wonen voor Iedereen zal haar complete onderzoeksrapport publiceren in een gezamenlijke speciale uitgave van Klein Wonen Magazine. Hierin krijgen betaalbare woningaanbieders en toeleveranciers de kans zich aan onder meer gemeenten, provincies, wooncorporaties en particulieren te presenteren. Zo ontstaat er een informerende en inspirerende gids, die ambtenaren, beleidsmakers en burgers laat zien hoe belangrijk betaalbaar klein en compact wonen is.


Wij zijn alle betaalbare woningaanbieders en off grid en slimme bouwtechnieken aanbieders aan het benaderen om deel te nemen aan het onderzoek en/of de speciale uitgave van het Klein Wonen Magazine.

Comentários


bottom of page