top of page

Noodzaak van offgrid bouwen belangrijker dan ooit!

Het woningtekort blijft de media beheersen ook na de verkiezingen.

Gelukkig zijn er ruim 100 betaalbare woningaanbieders in Nederland die in staat zijn snel betaalbare woningen te bouwen.

Maar er is nog te weinig aandacht voor offgrid bouwen!


Offgrid bouwen heeft voor alle betrokken partijen veel voordelen:


  • Gemeenten is in staat om minder aantrekkelijke bouwgronden toch te gebruiken voor de realisatie van betaalbare woningen. Kosten bouwrijp maken zijn aanzienlijk lager als er offgrid wordt gebouwd.

  • Net- en waternetcongestie is geen probleem meer.

  • Invloed van oorlog en onrust in de wereld is niet van invloed op de woonlasten.

  • Veel urgente woningzoekers kunnen dankzij offgrid wonen betaalbaar wonen.

  • Offgrid wooninitiatieven zijn dankzij coöperatieve financiering te financieren. Een duur consumptief krediet is niet langer noodzakelijk.

  • Offgrid woningen zijn gemakkelijk te verplaatsen en neer te zetten.

  • Veel diensten zijn met de andere bewoners te delen zoals wasmachine, auto, zorg en boodschappen.


Veel andere voordelen van offgrid bouwen

Ook biedt offgrid wonen een bijdrage aan vermindering van eenzaamheid. re-integratie van economische daklozen, huisvesting van statushouders en doorstroming op de woningmarkt.

Zo bespaart de gemeente ook op kosten van hun sociaal domein.


Wonen voor iedereen onderzoek

Wonen voor Iedereen onderzoekt o.a. de betaalbare woningplannen van alle gemeenten in Nederland en ook hun medewerking aan buurtinitiatieven, offgrid bouwen, boerenerven, cpo, energiebesparende maatregelen, natuurverbetering en meer.


Woonvisie gemeenten

Gemeenten beschrijven in hun woonvisie plannen hun ambities en plannen, daarin constateren we ook steeds vaker aandacht voor het terugdringen van drugscriminaliteit op het platteland als een grote zorg.

Enige jaren geleden hebben we daar een offgrid en sociale oplossing voor bedacht en met de media gedeeld.

Noodzaak offgrid bouwen

Het wordt de hoogste tijd dat weer te doen en nu voor offgrid bouwen in het algemeen want de noodzaak neemt alleen maar met de dag toe, en het lost zoveel ontzettend veel op.


Wegwijzer Klein Wonen Magazine

Samen met Klein Wonen Magazine bereiden we reeds een wegwijzer voor met informatie van betaalbare woningaanbieders om met gemeenten en woningbouwcorporaties te delen.

Maar we zullen gemeenten ook steeds vaker informeren over de voordelen van offgrid bouwen.
Lees hier ook het artikel van de vier aanstaande regionale expo's die Wonen van Iedereen gaat organiseren. https://www.wonenvooriedereen.com/post/vier-regionale-expo-s-van-wonen-voor-iedereen-in-de-maand-juni


Opmerkingen


bottom of page